เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
ข้อมูลสารสนเทศ
สัญลักษณ์โรงเรียน
ดอกไม้ประจำโรงเรียน
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
พันธกิจ / เป้าหมาย
เพลงโรงเรียน
แผนปฏิบัิติราชการ
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลอาคารสถานที่
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
ปฏิทินปฏิบัติงานปี 2556
อัตรากำลังครู ปี 2556
วารสารก.ส.สสัมพันธ์
ผลงานดีเด่นปีการศึกษา 2555
ถาม-ตอบปัญหา
รายงานการประเมินคุณภาพ
แผนผังบริเวณโรงเรียน
นักเรียนคนเก่งของเรา
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
โรงเรียนควรพัฒนาด้านใดมากที่สุด
โรงอาหาร
อาคารเรียน
บริเวณสวนหย่อม
ห้องน้ำ-ห้องส้วม
ถนนภายในโรงเรียน
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 10/02/2011
ปรับปรุง 10/04/2014
สถิติผู้เข้าชม 788022
Page Views 1299671
         สถิติผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
       Free Hit Counters
         สถิติผู้เยี่ยมชมประจำวัน
            ROI tracking
ผลการสอบภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556
ประกาศผลการสอบภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัลเหรีียญทอง การนำเสนอผลงานเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สาขาคณิตศาสตร์ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ชื่ออาจารย์ : นางษมาวดี สุวรรณจิตติ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 22 มี.ค. 2554,14:32  อ่าน 442 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แบบฝึกทักษะการคิดคำนวณเศษส่วนและทศนิยมโดยใช้กิจกรรมโครงงาน ปี 2551
ชื่ออาจารย์ : นางษมาวดี สุวรรณจิตติ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 22 มี.ค. 2554,14:30  อ่าน 727 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนคำยากชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ชื่ออาจารย์ : นางนันทิยา โรจนกร เลขานุการ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 14 มี.ค. 2554,11:55  อ่าน 451 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูปเรื่องหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา กลุ่มสาระฯสังคมฯ ชั้นป.1
ชื่ออาจารย์ : นางสมรัตน์ สกุลไทย
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 11 มี.ค. 2554,21:08  อ่าน 804 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : บุคลากรดีเด่นในการปฏิรูปการเรียนการสอน ประเภทครูผู้สอนดีเด่น ปี 2549
ชื่ออาจารย์ : นางสมรัตน์ สกุลไทย
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 11 มี.ค. 2554,21:07  อ่าน 467 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะ การิ่น และการเขียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง สระ ชั้นป.1
ชื่ออาจารย์ : นางสมปอง ปรีดี
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 11 มี.ค. 2554,13:34  อ่าน 518 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูดีเด่นการงานอาชึพและเทคโนโลยี ปี 2548
ชื่ออาจารย์ : นางบุษบา ระดาสาร
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 02 มี.ค. 2554,12:43  อ่าน 547 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : หนังสืออ่านประกอบเกี่ยวกับนิทานคุณธรรม 7 เรื่อง กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นป4
ชื่ออาจารย์ : นางรวีวรรณ จงสมชัย เลขานุการกลุ่มสาระฯ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 25 ก.พ. 2554,06:29  อ่าน 912 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญทอง ระดับ ภาค โครงงานคุณธรรมเรื่อง เห็ดนางฟ้านำพาคุณธรรมสู่ชีวิต
ชื่ออาจารย์ : นางรวีวรรณ จงสมชัย เลขานุการกลุ่มสาระฯ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 25 ก.พ. 2554,06:28  อ่าน 819 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชนะเลิศที่ 3 โครงงานคุณธรรมเรื่องนักเรียนสดใสชุมชนร่วมใจต้านภัยเกม
ชื่ออาจารย์ : นางรวีวรรณ จงสมชัย เลขานุการกลุ่มสาระฯ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 25 ก.พ. 2554,06:26  อ่าน 522 ครั้ง
รายละเอียด..
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 7/9 Next »