เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
ข้อมูลสารสนเทศ
สัญลักษณ์โรงเรียน
ดอกไม้ประจำโรงเรียน
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
พันธกิจ / เป้าหมาย
เพลงโรงเรียน
แผนปฏิบัิติราชการ
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลอาคารสถานที่
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
ปฏิทินปฏิบัติงานปี 2556
อัตรากำลังครู ปี 2556
วารสารก.ส.สสัมพันธ์
ผลงานดีเด่นปีการศึกษา 2555
ถาม-ตอบปัญหา
รายงานการประเมินคุณภาพ
แผนผังบริเวณโรงเรียน
นักเรียนคนเก่งของเรา
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
โรงเรียนควรพัฒนาด้านใดมากที่สุด
โรงอาหาร
อาคารเรียน
บริเวณสวนหย่อม
ห้องน้ำ-ห้องส้วม
ถนนภายในโรงเรียน
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 10/02/2011
ปรับปรุง 10/04/2014
สถิติผู้เข้าชม 789526
Page Views 1301693
         สถิติผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
       Free Hit Counters
         สถิติผู้เยี่ยมชมประจำวัน
            ROI tracking
ผลการสอบภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556
ประกาศผลการสอบภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน

3. ข้อมูลนักเรียน

 

จำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน

 

 

 

 

 

ระดับชั้นเรียน

จำนวนห้อง

เพศ

รวม

เฉลี่ยต่อห้อง

ชาย

หญิง

ป.1

8

138

177

315

39

ป.2

8

159

142

301

38

ป.3

8

132

169

301

38

ป.4

8

156

156

312

39

ป.5

8

149

168

317

40

ป.6

7

134

134

268

38

รวมทั้งสิ้น

47

868

946

1,814

39

 

ที่มา งานข้อมูลสารสนเทศ  โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 46.53 KB
ข้อมูลนักเรียนชั้นป.6
รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2556 (นายสายันต์ คงสมมาศ)ผู้บันทึกข้อมูล ดาวน์โหลดไฟล์ข้างล่างนี้
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 222 KB
ข้อมูลนักเรียนชั้นป.5
รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5  ปีการศึกษา 2556 (นายพัฒนา  ศรีโสภา)ผู้บันทึกข้อมูล ดาวนโหลดไฟล์ ข้างนี้
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 547 KB
ข้อมูลนักเรียนชั้นป.4
รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4ปีการศึกษา 2556 (คุณครูจำรูญลักษณ์  เลิศจุลัศจรรย์ )ผู้บันทึกข้อมูล คลิกดาวน์โหลดไฟล์ข้างล่างนี้
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 566.5 KB
ข้อมูลนักเรียนชั้นป.3
   รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่   3   ปีการศึกษา 2556 ( คุณครูวิมล  กาญจนศร ) ผู้บันทึกข้อมูลสามารถ คลิกดาวน์โหลด ไฟล์ข้างล่างนี้
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 94.5 KB
ข้อมูลนักเรียนชั้นป.2
รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2ปีการศึกษา 2556(คุณครูอานัฐ  ปรีสมบัติ ผู้ให้ข้อมูล) คลิกไฟล์ข้างล่างนี้
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 90.5 KB
ข้อมูลนักเรียนชั้นป.1
รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2556   ดาวน์โหลดไฟล์ข้างล่างนี้ 
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 73 KB