เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
ข้อมูลสารสนเทศ
สัญลักษณ์โรงเรียน
ดอกไม้ประจำโรงเรียน
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
พันธกิจ / เป้าหมาย
เพลงโรงเรียน
แผนปฏิบัิติราชการ
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลอาคารสถานที่
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
ปฏิทินปฏิบัติงานปี 2556
อัตรากำลังครู ปี 2556
วารสารก.ส.สสัมพันธ์
ผลงานดีเด่นปีการศึกษา 2555
ถาม-ตอบปัญหา
รายงานการประเมินคุณภาพ
แผนผังบริเวณโรงเรียน
นักเรียนคนเก่งของเรา
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
โรงเรียนควรพัฒนาด้านใดมากที่สุด
โรงอาหาร
อาคารเรียน
บริเวณสวนหย่อม
ห้องน้ำ-ห้องส้วม
ถนนภายในโรงเรียน
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 10/02/2011
ปรับปรุง 10/04/2014
สถิติผู้เข้าชม 788992
Page Views 1300894
         สถิติผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
       Free Hit Counters
         สถิติผู้เยี่ยมชมประจำวัน
            ROI tracking
ผลการสอบภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556
ประกาศผลการสอบภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556
สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
                           ตราสัญลัญลักษณ์
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน เป็นเครื่องหมายประจำโรงเรียน
รัศมีสีทอง หมายถึง ความรุ่งโรจน์ความเจริญรุ่งเรือง
รูปเสมาธรรมจักร หมายถึง  ผู้มีคุณธรรม จริยธรรม
 
คำขวัญของโรงเรียน "สุขภาพดี มีคุณธรรม นำวิชาการ สมานสามัคคี"
สีประจำโรงเรียน ดำ – ชมพู
 สีดำ หมายถึง ความเข้มแข็ง  ทันสมัย  เชี่ยวชาญน่าเชื่อถือ 
สีชมพูหมายถึง ความคิดสร้างสรรค์  รอบรู้ และเป็นกลัยาณมิตร
อักษรย่อของโรงเรียน ก.ส.ส.                 
สัญลักษณ์โรงเรียน

เราชาวกาฬสินธุ์พิทยาสัย ยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะ